RODOS PRAHA

....


RODOS PRAHA
Cz En Fr Ru
Novinky

FWD/HWD

V současné době probíhá výroba nového zařízení FWD/HWD osvědčené konstrukce.  Zařízení bude po kalibraci připraveno do rutinního provozu v září 2012. V současné době probíhá stavba přívěsu, jsou soustruženy přesné díly mechanických součástí a jsou objednány speciální díly zhotovované na zakázku u zahraničních dodavatelů. Výroba zakázkových dílů v zahraničí trvá bohužel až 3 měsíce, což prodlužuje značně dobu výroby s čímž je při objednávce zařízení třeba počítat. 

VSHV 

Připravujeme internetovou aplikaci systému hospodaření s vozovkou, která na základě přístupových práv umožní uživatelům on-line práci v daném sektoru silniční sítě. Aplikace bude rozšířena o GIS rozhraní umožňující snadný a rychlý přístup na zvolený úsek silniční sítě a bude v grafické podobě podávat informace o stavu vozovky a plánovaných opravách a údržbových operacích. 

Stanovení PCN letištních drah a ploch

Firma RODOS provádí měření únosnosti zařízením HWD (Heavy Weight Deflectometer) letištních drah a ploch. Zařízení umožňuje provádět zatěžovací zkoušky tlumeným rázem  požadovaným zatížením simulujícím zatížení letištních vozovek podvozky letadel a to až do zatížení sílou 300 kN resp. dotykovým tlakem 4,25 MPa. Široká škála nastavení zatěžovací síly umožňuje měření průhybů letištních drah od malých sportovních letišť až po největší mezinárodní letiště. Zatěžovací síla je volena s ohledem na druh vozovky a zatížení vozovky tak, aby vyvolané průhyby byly v optimálním rozsahu pro další zpracování.

Výpočty únosnosti metodou ACN/PCN
provádíme programem americké armády PCASE verze 2.08 – na základě naměřených hodnot průhybů rázovým zařízením HWD. Těmito zkouškami se dosáhne reálného ocenění stavu jednotlivých vrstev konstrukce ploch a následně stanovené hodnoty PCN vyjadřují reálnou únosnost konstrukce.

Hodnoty PCN jsou publikovány formou percentilů pro každou plochu. Tato forma umožňuje správci letiště zvolit takovou hodnotu percentilu, která:

  • zajistí vzájemnou integritu únosnosti jednotlivých ploch (tj. možnost pohybu letadel počínaje RWY, následně přesun po TWY na PRKG a obráceně)
  • respektuje marketingové plány letiště
  • respektuje plány údržby a rekonstrukcí

Praktické využití percentilového vyjádření PCN pro správce letiště:

  • na příklad hodnota PCN na úrovni 20. percentilu vyjadřuje pravděpodobnost výskytu poruch od zatížení na 20% povrchu posuzované provozní plochy ještě před uplynutím posuzovaného období  - obdobně 60. percentil představuje pravděpodobnost poruch na 60% povrchu
  • na nové ploše se běžně doporučuje nasazení 20. percentilu

PCN se stanovuje pro provoz plánovaných letadel:

  • na krátkou dobu (1 až 5 let) v případě špatného stavu ploch, kdy navíc průhyby změřené HWD jsou vysoké a pproto je nutno plánovat urychlenou rekonstrukci
  • na dlouhou dobu (10 až 20 let) v případě nových ploch a starších ploch v dobrém stavu

Příklad RWY se čtyřmi homogenními zónami (HZ1 - HZ4)
S cílem zajistit provoz plánovaných letadel byla stanovena nejnižší hodnota PCN rovna 71. Tato bude dosažena na HZ1 s rizikem 45%, na HZ2 s rizikem 80% (nutno plánovat urychlenou rekonstrukci), na HZ3 s rizikem 17% a na HZ4 s rizikem 97% (nutno plánovat urychlenou rekonstrukci).

Na závěr se ověřuje správnost dfoporučených hodnot pomoci výpočtu únosnosti ploch metodou FEM a programem ALIZE - viz příklady

Kontakt

Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Kralupská 2/47
161 00 Praha 6
IČO: 64896765
DIČ: CZ511210162

Tel. +420 235 361 220
Mob. +420 608 111 271
E-mail: info@rodos-praha.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme Hotel Praděd Jeseník -  Hotel Park Ostružná -  Ubytování Lipová Lázně -  Klimatizace a vzduchotechnika -  Interiery na zakázku -  Výroba z nerez oceli -  CMS, e-shop, rezervace,