RODOS PRAHA

....


RODOS PRAHA
Cz En Fr Ru
Novinky

FWD/HWD

V současné době probíhá výroba nového zařízení FWD/HWD osvědčené konstrukce.  Zařízení bude po kalibraci připraveno do rutinního provozu v září 2012. V současné době probíhá stavba přívěsu, jsou soustruženy přesné díly mechanických součástí a jsou objednány speciální díly zhotovované na zakázku u zahraničních dodavatelů. Výroba zakázkových dílů v zahraničí trvá bohužel až 3 měsíce, což prodlužuje značně dobu výroby s čímž je při objednávce zařízení třeba počítat. 

VSHV 

Připravujeme internetovou aplikaci systému hospodaření s vozovkou, která na základě přístupových práv umožní uživatelům on-line práci v daném sektoru silniční sítě. Aplikace bude rozšířena o GIS rozhraní umožňující snadný a rychlý přístup na zvolený úsek silniční sítě a bude v grafické podobě podávat informace o stavu vozovky a plánovaných opravách a údržbových operacích. 

PADEAN - REDES

Pavement Deflection Analysis and Rehabilitation Design

Program pro navrhování oprav vozovek založený na analýze průhybových čar měřených deflektometrem a výpočtu napětí a deformací vrstev vozovky (materiálových charakteristik vrstev vozovky).

 • pracuje v prostředí Windows,
 • umožňuje načtení dat z měření průhybů ze všech typů souborů používaných uživateli FWD, včetně nově zavedeného jednotného souboru typu PDDX,
 • uživatelsky jednoduché vyplnění všech vstupních parametrů potřebných pro následné výpočty v jediném zadávacím okně,
 • umožňuje rozdělení měřeného úseku předem na homogenní podúseky jak z hlediska tlouštěk konstrukčních vrstev, tak dopravního zatížení apod. a zadání odlišných vstupních parametrů jednotlivým podúsekům aniž by se musel dělit měřený úsek a každou část počítat samostatně,
 • provádí opravu naměřených průhybových čar na návrhovou teplotu podle rovnice vyvinuté v rámci řešení výzkumného projektu CDV. Oprava se provádí pro každou měřenou průhybovou čáru a teplotu zaznamenanou při jejím změření. Odpadá tak následná nepřesná oprava modulů asfaltových vrstev na průměrnou teplotu při měření,
 • provádí automaticky zpětný výpočet modulů pružnosti vrstev vozovky, napjatostních a deformačních veličin,
 • provádí výpočet zbytkové doby životnosti a výpočet tloušťky zesílení na každém měřeném bodě,
 • vypíše chyby nahrazení měřené průhybové čáry čárou teoretickou, poskytující informaci o úspěšnosti uživatelem zvoleného výpočetního modelu, na jehož základě se uživatel rozhodne o případných změnách vstupních parametrů,
 • automatickým výstupem jsou tabulky a grafy ve formátu Excel obsahující veškerá měřená i vypočtená data sloužící uživateli pro návrh technologie opravy vozovky,
 • modul programu „REDES“ (Repair Design) pracuje s materiálovými charakteristikami vypočtenými předchozím modulem a umožňuje zadávat tloušťky nahrazení stávajících vrstev vozovky novými vrstvami s jejich návrhovými materiálovými charakteristikami a výpočtem potřebné tloušťky nově pokládaných vrstev tak, aby bylo dosaženo plánované doby životnosti. Lze zde tudíž zadávat i recyklaci podkladních vrstev vozovky a provést výpočet potřebné tloušťky následně pokládaných asfaltových vrstev na tuto nově zřízenou podkladní vrstvu. Program provádí tyto výpočty v každém měřeném bodě.
 • výstupní sestavy v tabulkách a grafech jsou ve formátu připraveném pro tisk

 

Kontakt

Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Kralupská 2/47
161 00 Praha 6
IČO: 64896765
DIČ: CZ511210162

Tel. +420 235 361 220
Mob. +420 608 111 271
E-mail: info@rodos-praha.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme Hotel Praděd Jeseník -  Hotel Park Ostružná -  Ubytování Lipová Lázně -  Klimatizace a vzduchotechnika -  Interiery na zakázku -  Výroba z nerez oceli -  CMS, e-shop, rezervace,